GRUPA 8A.

Zajęcia matematyczne przed egzaminem 8-klasisty dla ucznia, który bierze pod uwagę wybór liceum z matematyką rozszerzoną. GRUPA 8A.

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?

Pierwsza jednostka lekcyjna w tygodniu służy nadrobieniu i poszerzeniu wiadomości z lekcji. Druga jednostka lekcyjna jest zarezerwowana na rozwiązywanie testów i zadań otwartych przygotowujących do egzaminu 8-klasisty.

Kiedy są zajęcia?

Zajęcia zaczynają się od 09.09.2019 i kończą się 13.06.2020.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia mogą być prowadzone w różnych lokalizacjach w zależności do ilości zebranych osób. Zobacz wszystkie nasze aktualne lokalizacje w zakładce kontakt.

Ile trwają zajęcia?

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 50 minut.

Dla kogo jest GRUPA 8A?

Systematyczne zajęcia skierowane są do uczniów bardziej zaangażowanych, pracowitych i ambitnych, którzy w chwili obecnej nie muszą być geniuszami, lecz bardzo zależy im na matematyce. Zamierzają kontynuować w szkole średniej naukę matematyki na poziomie rozszerzonym. Zazwyczaj są to uczniowie z oceną co najmniej 4 na koniec poprzedniego roku szkolnego.

Co jeśli uczeń miał ocenę 3 na koniec roku szkolnego?

Ocena z jednej szkoły nie jest równa ocenie z drugiej szkoły – tak uczy nasze doświadczenie. Zdarza się, że uczeń trójkowy może więcej umieć, niż inny uczeń z oceną 4. Zwyczajnie ten drugi ma surowszego nauczyciela, który ocenia obiektywnie lub trochę zaniża oceny chcąc nakłonić do większego wysiłku. Czy to dobrze??? Sądzę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Po indywidualnej rozmowie lub teście jest możliwe, aby uczeń trójkowy uczestniczył do Grupy 8A.

Zdarzają się też bardzo zdolni uczniowie, którzy w 8 klasie autentycznie zaczynają się przejmować nauką, a wcześniej mieli ocenę 3 na koniec roku, ponieważ jak sami przyznają, “maksymalnie olewali” sobie naukę w klasie 7 i wcześniej. Taki zdolny uczeń, ale bardzo pracowity poradzi sobie w tej grupie, ale na początku będzie mu dość trudno. Jest możliwość, aby taki uczeń dostał się do GRUPY 8A, ale po wcześniejszych darmowych konsultacjach mających ocenić poziom inteligencji takiego ucznia i jego szans w tej grupie.