GRUPA 8B

Zajęcia matematyczne przed egzaminem 8-klasisty dla ucznia, który bierze pod uwagę wybór liceum z matematyką na poziomie podstawowym. GRUPA 8B.

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?

Pierwsza jednostka lekcyjna w tygodniu służy nadrobieniu i poszerzeniu wiadomości z lekcji. Druga jednostka lekcyjna jest zarezerwowana na rozwiązywanie testów i zadań otwartych przygotowujących do egzaminu 8-klasisty.

Kiedy są zajęcia?

Zajęcia zaczynają się od 09.09.2019 i kończą się 13.06.2020.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia mogą być prowadzone w różnych lokalizacjach w zależności od ilości zebranych osób. Zobacz wszystkie nasze aktualne lokalizacje w zakładce kontakt.

Ile trwają zajęcia?

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 50 minut.

Dla kogo jest GRUPA 8B?

Systematyczne zajęcia skierowane są do uczniów, którzy zamierzają kontynuować w szkole średniej naukę matematyki na poziomie podstawowym. Zazwyczaj są to uczniowie z oceną co najmniej 3 na koniec poprzedniego roku szkolnego.

Co jeśli uczeń miał oceną niższą niż 3 na koniec roku szkolnego?

Ocena z jednej szkoły nie jest równa ocenie z drugiej szkoły – tak uczy nasze doświadczenie. Zdarza się, że uczeń dwójkowy może więcej umieć, niż inny uczeń z oceną 3. Zwyczajnie ten drugi ma surowszego nauczyciela, który ocenia obiektywnie lub trochę zaniża oceny chcąc nakłonić do większego wysiłku. Czy to dobrze??? Sądzę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi.

Po indywidualnej rozmowie lub teście jest możliwe, aby uczeń dwójkowy uczestniczył do Grupy 8B.

Dla kogo to nie są zajęcia?

Nie są to zajęcia dla słabego ucznia u którego przeważają oceny 2 lub 3 ponieważ taki uczeń powinien raczej uczestniczyć w zajęciach indywidualnych.